Petak
jutarnja 8°C
dnevna 12°C
Petak,20.04.2018.
Subota
jutarnja 11°C
dnevna 22°C
noć 10°C
Subota,21.04.2018.
Nedjelja
jutarnja 13°C
dnevna 24°C
noć 14°C
Nedjelja,22.04.2018.

Izvor podataka: Meteo.hr

Obavijesti

Zadnja izmjena: Utorak, 27. ožujka 2018.
Ribu u maloprodaji moguće je kupiti na sportskom ribnjaku Končanica:

Radno vrijeme:  ponedjeljak....zatvoreno
                          utorak............7:00-19:00
                          srijeda............7:00-19:00
                          četvrtak..........7:00-19:00
                          petak..............7:00-19:00
                          subota............6:00-19:00
                          nedjelja...........6:00-19:00

Cijene ribe:  šaran...................26,00 kn/kg
                    
                    
Ribarnica na gradskoj tržnici Daruvar:

Radno vrijeme:  srijeda..........7:00-13:00
                          subota..........7.00-13:00

Cijene ribe:  šaran..................26,00 kn/kg