Sportski ribnjak poribljen sa šaranskim maticama

Objavljeno: Utorak, 30. travnja 2019.

Sportski ribnjak poribljen sa šaranskim maticama
Sportski ribnjak Končanica je u četvrtak poribljen sa 65 šaranskih matica težine od 10 do 15 kilograma, a danas sa još 50 šaranskih matica težine oko 10 kilograma i sa 1300 kilograma konzumnog šarana.