Prvo poribljavanje sportskog ribnjaka

Objavljeno: Ponedjeljak, 22. veljače 2016.

Prvo poribljavanje sportskog ribnjaka
Ribnjačarstvo Končanica d.d. obavještava sve zainteresirane da će se u srijedu 24.02.2016. oko 9 sati vršiti prvo poribljavanje sportskog ribnjaka.
Prvo će se poribljavati s konzumnim šaranom i šaranskim maticama, a ostale vrste ribe će ići naknadno.
Pozivaju se svi zainteresirani da dođu i svjedoče poribljavanju.