Poribljavanje šaranskim maticama

Objavljeno: Četvrtak, 12. travnja 2018.

Poribljavanje šaranskim maticama
U petak 13.04.2018. i u ponedjeljak 16.04.2018. je sportski ribnjak Končanica poribljen sa ukupno 101 šaranskom maticom prosječne veličine 13 kilograma.
Početkom svibnja će u ribnjak biti ubačeno još šaranskih matica, a biti će i daljnjih poribljavanja drugim vrstama ribe.