Poribljavanje, III dio

Objavljeno: Petak, 24. travnja 2015.

Poribljavanje, III dio
U sportski ribnjak Končanica ubačeno je još 25 šaranskih matica prosječne veličine 13 kg, te 15 somovskih matica prosječne težine 10 kg i 3 somovske matice težine 40, 60 i 70 kg.Sretan ribolov uz ribički pozdrav Bistro!