Poribljavanje, II dio

Objavljeno: Petak, 13. ožujka 2015.

Poribljavanje, II dio
Sportski ribnjak Končanica dodatno je poribljen sa 6500 kg šarana prosječne veličine 2,5 kg i sa 50 kg štuke prosječne veličine 0,5 kg.To znači da je trenutno u ribnjaku 17000 kg ribe, i to 1000 kg šaranskih matica prosječne težine 13 kg, 8000 kg šarana prosječne težine 2 kg,6500 kg šarana prosječne težine 2,5 kg, 1200 kg amura prosječne težine 6 kg, 50 kg štuke prosječne težine 0,5 kg i 250 kg štuke prosječne težine 5,50 kg.Napominjemo da je lovostaj na štuku do 31.03.2015.Dodatna poribljavanja biti će po potrebi tokom godine.