Ispuštanje sportskog ribnjaka

Objavljeno: Utorak, 21. studenog 2017.

Ispuštanje sportskog ribnjaka
Započelo je ispuštanje vode iz sportskog ribnjaka Končanica koje će trajati oko desetak dana, nakon čega slijedi izlov ribe iz ribnjaka.
Zbog toga naglašavamo da će ribolov biti moguć još ovaj tjedan, a nakon toga će do kraja izlova na sportskom ribnjaku biti moguće samo kupiti ribu u maloprodaji.