Dodatno poribljen sportski ribnjak

Objavljeno: Četvrtak, 16. listopada 2014.

Dodatno poribljen sportski ribnjak
Zbog želje da se održi količina ribe u ribnjaku kako bi svi i dalje uživali u uspješnom pecanju sportski ribnjak Končanica je 15. listopada dodatno poribljen sa 650 kilograma konzumnog šarana. Također napominjemo da će ribnjak biti otvoren do 1. studenog, a rad iza tog datuma ovisi o vremenskim uvjetima.